Preskoči glavnu navigaciju

NAJNOVIJI ČLANCI I VIDEO ZAPISI

Saznajte više o hramovima svetaca posljednjih dana i posvećivanju hramova
Predsjednik Thomas S. Monson poziva sve da pročitaju Mormonovu knjigu i pronađu odgovore na pitanja duše.
meme
slika
Starješina Neil L. Andersen opisuje čudo evanđelja koje se širi svijetom.
Saznajte više o mormonskom kodeksu zdravlja: Riječi mudrosti
Starješina M. Russell Ballard daje odgovore na važna pitanja o Crkvi Isusa Krista svetaca posljednjih dana.
Potporno društvo je namijenjeno ženama u dobi od 18 i više godina čija je svrha pružiti podršku za vremenite i duhovne potrebe svih žena u Crkvi