Preskoči glavnu navigaciju

NAJNOVIJI ČLANCI I VIDEO ZAPISI

Otprilike 100 volontera bilo je spremno pripremiti 100 kompleta za novorođenčad za majke izbjeglice u Frankfurtu.
Obilježavajte datum i dođite za prijateljstvo, zabavu i gozbu!
Saznajte više o tome što sveci posljednjih dana rade u crkvi
Sarajevski ogranak je držao jesensku zabavu kod jahačkog centra Pegasos
Poruka vodstva područja
Starješine M. Russell Ballard i L. Whitney Clayton pozivaju sve članove u području Europa da dovedu prijatelja u crkvu između sada i Božića.
Mormon Tabernacle Choir zbor je koji čini 360 muškaraca i žena koji, doniraju svoje vrijeme i talente za održavanje tjednog prijenosa Glazbe i nadahnutih riječi.
Mormoni ulažu napore diljem svijeta