NAJNOVIJI ČLANCI I VIDEO ZAPISI

  Nedavno sam imao priliku sastati se sa sestrama i starješinama koji su se pripremali u centru za obuku misionara u Prestonu, Engleska, za ulazak u misijsko polje.
  »Kao sveci posljednjih dana, skloni smo usmjeravanju na naša vjerska i obiteljska upravništva«, rekao je starješina Steven E. Snow. Iako je to sve dobro, vjerni su također odgovorni za »zemlju koja nas okružuje, čak i sam planet«, dodao je.
  Učite o Isusu i Njegovom Uskrsnuću dok Sveta pisma odgovaraju na pitanje: tko je Krist?
  Saznajte kako je Isus patio za nas dok Sveta pisma odgovaraju na pitanje: tko je Krist?
  Džema, njezin muž i članovi porodice su veoma zahvalni na donaciji uzgojene junice putem partnerstva LDS Charities-a, NGO Muslim Aid-a i općine Hadžići u Bosni i Hercegovini.
  Otkrijte kako je Isus Jedinorođeni Sin Oca dok Sveta pisma odgovaraju na pitanje: tko je Krist?
  Naučite o Isusovoj ulozi velikog učitelja dok Sveta pisma odgovaraju na pitanje: tko je Krist?
  Objava obećava da će oni koji su poslušni ovom zdravstvenom pravilu primiti zdravlje i mudrost. Oni će moći »trčat[i] …, a neće biti umorni, i hodat će, a neće malaksati«. (Nauk i savezi, odsjek 89.