Preskoči glavnu navigaciju

NAJNOVIJI ČLANCI I VIDEO ZAPISI

Od 20. do 22. Travnja 2018. godine je održana konferencija za mlade samce od 18-30 godina u Hrvatskoj, u Zagrebu. Sedamnaestoro mladih iz sedam različitih država, dva kontinenta, sedam jezika i jedne iste vjere, vjere u Isusa Krista i njegovu obnovljenu crkvu na Zemlji.
Predsjednik Henry B. Eyring svjedoči kako Gospodin vodi svoju Crkvu kroz objavu koju iznose njegovi ovlašteni sluge.
»Uspjeh nije odsutnost neuspjeha, već prelazak s neuspjeha na neuspjeh bez ikakvog gubitka entuzijazma.« Lynn G. Robbins
Organizacija LDS Charities surađuje s udrugom Mala sirena u maloj bosanskohercegovačkoj osnovnoj školi za djecu s poteškoćama u učenju.
Starješina M. Russell Ballard podučava o načelima uspješnog roditeljstva.
Starješina D. Todd Christofferson naglašava ključnu ulogu i odgovornosti oca.
Dobrotvorna organizacija LDS Charities financira izgradnju dječje igraonice u albanskoj bolnici
Starješina Gerrit W. Gong podržan je kao član Zbora dvanestorice apostola Crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana