Preskoči glavnu navigaciju

NAJNOVIJI ČLANCI I VIDEO ZAPISI

Misijska kuća: Bukovačka cesta 175 Zagreb
Stojte na svetim mjestima i ne mičite se.
Crkva Isusa Krista svetaca posljednjih dana u Europi pokrenut će novu video inicijativu u srijedu, 14. ožujka, 2018. kako bi podigli svijest za svoj nadolazeći događaj Opći sabor.
Poruka vodstva područja
Mormoni vjeruju da su Nauk i savezi sveta knjiga Svetog pisma namijenjena za naše doba. Saznajte više o tome što mormoni vjeruju o Nauku i savezima.
Pogledajte kako je Segundo uspio pronaći posao i blagosloviti tuđe živote svojim sudjelovanjem u tečaju »Moja potraga za poslom« i podukama tečaja.
Starješina Neil L. Andersen podsjeća nas na priliku koju imamo da čujemo glas Gospodnji kroz njegove odabrane sluge na općem saboru.
Upoznajte vođe područja Europe